ZmenaANastaveniIPAdresy

Popisuje podrobneji, jak zprovoznit TCP-IP provoz pro sí» kLfREE.NET v systému Win98. Pro zmenu IP adresy z duvodu pouheho precislovani se presunte na konec stranky.

Nastavení nového

Predpokladame, ze mate nainstalovanou sitovou kartu. Otevrete "Start"->"Nastaveni"->"Ovladaci panely" a dale otevrete nastaveni site ikonkou "Sit". K funkci internetu (a protokolu TCP-IP) staci mit v seznamu "Nainstalovane soucasti site" nainstalovany funkcni sitovy adapter a "Protokol TCP/IP".

nastaveni_site.png

K nastaveni bude pouzito jako vzoru pocitac server.drj3kyll.klfree.czf, jeho IP adresa: 192.168.196.52, pripojen k node Hasicarna, jehoz adresa je 192.168.196.1

Otevrete vlastnosti "Protokolu TCP/IP" a postupne nastavujte zalozky:

 • Adresa IP
  • Prepnete na "Zadat IP adresu rucne"
  • Do pole Adresa IP zadejte pridelenou IP adresu - tedy "192.168.196.52"
  • Do masky podsite zadejte "255.255.255.0"
  • ip_old.png

 • Konfigurace DNS
  • Hostitel: jmeno vaseho PC - tedy server.drj3kyll (pokud si nejste jisti, napiste sem jen svou prezdivku)
  • Domena: "klfree.czf"
  • pridejte dva DNS servery v tomto poradi: 10.102.0.252 a 10.102.0.253
  • dns.png
 • NetBIOS
  • Pokud nepouzivate "Sit Microsoft" ( nemate doma vice PC, ke kterym pristupujete pomoci Okolnich pocitacu) volbu "Pouzivat NetBIOS NEzaskrtavejte (odskrtnete)
 • Brána
  • Pridejte jednu branu(gateway) - vlozte IP adresu vaseho node, tedy zde 192.168.196.1
 • Konfigurace WINS * zvolte "Bez rozliseni WINS"

Vse potvrdte, budete vyzvani k restartovani PC.

Prečíslování

Otevrete "Start"->"Nastaveni"->"Ovladaci panely" a dale otevrete nastaveni site ikonkou "Sit". K funkci internetu (a protokolu TCP-IP) staci mit v seznamu "Nainstalovane soucasti site" nainstalovany funkcni sitovy adapter a "Protokol TCP/IP".

K nastaveni bude pouzito jako vzoru pocitac server.drj3kyll.klfree.czf, jeho IP adresa: 192.168.196.52, pripojen k node Hasicarna, jehoz adresa je 192.168.196.1. Jeho nova adresa bude 10.102.43.52 a adresa node Kryton v desitkovem rozsahu je 10.102.43.1

Otevrete vlastnosti "Protokolu TCP/IP" a postupne nastavujte zalozky:

 • Adresa IP
  • Do pole Adresa IP vepiste svou nove pridelenou IP adresu
  • ip_new.png
 • Brána
  • Odeberte vsechny zde zadane brany
  • Pridejte novou branu(gateway) - zadejte adresu vaseho node - zde 10.102.43.1

Dale zkontrolujte, zda-li mate vse nastaveno tak, jak je uvedeno v predchozim odstavci (nastaveni noveho), zejmena adresy DNS serveru.

-- DrJ3kyll - 13 May 2005

Topic revision: r2 - 2005-05-21 - 16:28:47 - JanHnizdil
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback