Vnitřní DNS názvy se mění z klfree.net na .czf

V počítačové síti Klfree.net se změnily vnitřní DNS názvy. Místo označení vašeho počítače novak.klfree.net se bude používat novak.klfree.czf. Změna se dotkne členů, kteří se například propojují přímo mezi sebou. Dočasně budou fungovat obě doménová jména současně, aby měl každý, kdo vnitřní doménová jména používá, měl čas změnit nastavení ve svém počítači.

Výměna klfree.net za klfree.czf souvisí s přečíslováním vnitřních IP adres sítě 192.168.X.X na 10.102.X.X, abychom se mohli bez problémů propojovat s jinými počítačovými sítěmi (viz článek o přečíslování). Nové IP adresy budou mít i nová doménová jméne podle vzoru CZfree. Mění se i názvy routerů - např. prazska.klfree.net je napříště prazska.klfree.czf.

DNS
Jméno domény. Nejčastější věc, se kterou se na Internetu setkáváte. Ukrývá pod sebou číselnou IP adresu, kterou byste si tak snadno nezapamatovali jako třeba novinky.cz (novinky.cz = IP adresa 212.80.76.7).
Vnitřní IP adresa
4-12místné číslo, podobné telefonnímu číslu. Abyste mohli komunikovat v počítačové síti, musí mít váš počítač adresu. Vnitřní adresa se používá v soukromých sítích (jako třeba Klfree).
Veřejná IP adresa
Má stejný formát jako vnitřní adresa. Funguje na rozdíl od vnitřní adresy kdekoliv na světě a na Internetu univerzálně.

Důvodem pro tuto změnu je především:

  • Sdružení bude moci tyto názvy zaregistrovat v rámci dalších komunitních sítí, které používají kompatibilní adresní rozsahy v rámci projektu CzFree. V tuto chvíli jsme propojení s Čelákovicemi u Prahy a Hradcem Králové. V budoucnu nebude stát nic v cestě snadnému propojování naší sítě s dalšími sítěmi.

  • Nové adresy se vytvářejí automaticky na základě databáze členů. Pro správce se tak zjednoduší údržba přidělených IP adres a jejich registrace k jednotlivým členům,

  • Z nového jména IP adresy půjde lehce odvodit, který člen ji používá (odpadne tak vyhledávání v databázi členů - každý ihned uvidí, kdo využívá jeho počítač a nasdílená data),

  • Zjednoduší se systém těchto jmen - nynější doménu klfree.net využijeme výhradně pro veřejné IP adresy,

  • Výhledově si budete moci zaregistrovat sami jména pro své další přidělené IP adresy ve tvaru vaspocitac.prezdivka.klfree.czf.

Vaše případné dotazy uvítáme na doufám již obecně známé emailové adrese technici@klfree.net

-- JanSechovec - 27 Mar 2005
-- SvataDedic - 27 Mar 2005 (stylistika, gramatika, přidal Sopákovu editaci user domén)
-- RomanStec - 27 Mar 2005 (úvod + zpřesnění pojmů)
-- JiriB - 15 Apr 2005 (totální změna)

Topic revision: r7 - 2005-04-19 - 11:23:42 - JiriB
Navody.ZmenaDns moved from Sandbox.TestTopic2 on 2005-03-27 - 19:17 by JanSechovec - put it back
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback