Doporučené hodnoty rychlostí přijímání a vysílání dat ze a do sítě

AP/Lan čas(hod)
8-19 19-22 22-8
limit (kb/s)
Arigato xxx xxx xxx
Banteng xxx xxx xxx
Billa xxx xxx xxx
BlackLand? xxx xxx xxx
Cvrcovice xxx xxx xxx
DPS xxx xxx xxx
Decinska xxx xxx xxx
Delvita xxx xxx xxx
Dobra xxx xxx xxx
Doksy xxx xxx xxx
DruzecDwarf? xxx xxx xxx
DruzecRed? xxx xxx xxx
Dubi xxx xxx xxx
Engerth xxx xxx xxx
GRC xxx xxx xxx
Halda xxx xxx xxx
Hegemon xxx xxx xxx
Hostoun xxx xxx xxx
Hrebec xxx xxx xxx
Hvezda xxx xxx xxx
Jenec xxx xxx xxx
Jetson xxx xxx xxx
Kacice xxx xxx xxx
Kacice2 xxx xxx xxx
Kryton xxx xxx xxx
Lama xxx xxx xxx
Lhota xxx xxx xxx
Libusin xxx xxx xxx
Lidice xxx xxx xxx
Mako xxx xxx xxx
Midway xxx xxx xxx
Mostecka xxx xxx xxx
Mrk xxx xxx xxx
Norska xxx xxx xxx
Ostrovec xxx xxx xxx
Paris xxx xxx xxx
Pchery xxx xxx xxx
Plas xxx xxx xxx
Prazska xxx xxx xxx
Pritocno xxx xxx xxx
Pritocno2 xxx xxx xxx
Rebeca xxx xxx xxx
Runway xxx xxx xxx
Seksicek xxx xxx xxx
Silver xxx xxx xxx
Sky xxx xxx xxx
Southwork xxx xxx xxx
Srby xxx xxx xxx
Stepka xxx xxx xxx
Stochov xxx xxx xxx
Stockholm xxx xxx xxx
Svetluska xxx xxx xxx
Ukrajina xxx xxx xxx
Uplet xxx xxx xxx
VKD xxx xxx xxx
Vezak xxx xxx xxx
Vinarice xxx xxx xxx
Vodarna xxx xxx xxx
Zehrovice xxx xxx xxx

-- FrantisekStembera - 08 Apr 2006

Topic revision: r1 - 2006-04-08 - 18:45:02 - FrantisekStembera
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback