E-mailove archivy

V sobotu pozde v noci jsem probiral sve archivy e-mailu, ktere jsem si vymenoval pred cca rokem. A nemuzu odolat abych se o ne nepodelil. Nektere z nich vypadaji - s odstupem casu - vice nez zajimave.

-- SvataDedic - 15 May 2005

Topic revision: r7 - 2005-05-15 - 22:49:27 - SvataDedic
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback