GenerovaniDokumentace

Ukázka

Co to vyprodukuje pro vkd, carbon a kryton

ALERT! Strojově generovaná dokumentace ALERT!

Tabulka rozhraní

Zařízení IP Typ Info
vlan1040 10.102.1.10/29 Peer NodeSilver?  
vlan97 10.102.32.2/29 Backbone  
wlan0 192.168.99.2/29   WiFi? 11B master kLfREE-VKD.east kanál 9
10.102.52.129/25 Lan
wlan1 10.102.34.1/24 Lan WiFi? 11B master kLfREE-VKD kanál 5
192.168.165.129/25  

ALERT! Strojově generovaná dokumentace ALERT!

Tabulka rozhraní

Zařízení IP Typ Info
vlan1040 10.102.1.12/29 Peer NodeSilver?  
vlan149 10.102.33.1/24 Lan  
vlan151 10.102.45.1/25 Lan  
10.102.45.65/25 Lan
vlan152 10.102.45.129/25 Lan  
vlan740 10.102.32.57/29 Peer RouterKryton?  
vlan741 10.102.32.97/29 Peer NodeSky?  
vlan97 10.102.32.1/29 Backbone  

ALERT! Strojově generovaná dokumentace ALERT!

Tabulka rozhraní

Zařízení IP Typ Info
eth0 10.102.32.58/29 Peer NodeVkd?  
10.102.32.17/29 Lan
wlan0 10.102.43.1/24 Lan WiFi? 11B master kLfREE-Hasicarna kanál 1
wlan1 10.102.35.129/25 Lan WiFi? 11B master kLfREE-kosmik kanál 9
wlan2 10.102.35.1/25 Lan WiFi? 11B master kLfREE-kryton kanál 5

-- PetrM - 15 Nov 2007

Topic revision: r1 - 2007-11-16 - 00:27:59 - PetrM
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback