První část článku je lehký úvod do toho, co je vlastně "konektivita" a jakým způsobem je síť Klfree.net propojená s Internetem. Nakousnu také spolupráci s ostatními sítěmi v rámci NFX, z.s.p.o. Další díl povede v techničtější rovině - konkrétní způsob propojení sítí Unhfree, NFX, Klfree a ostatních.

Lekce dějepisu

silver.jpg
Antény na Node Silver
Ve středověku Kladenského Internetu, v roce 2004, byla síť připojená mikrovlnným spojem firmy InWay (dnes Dialtelecom) na Kožovou horu a odtud dále do Prahy. Síť tehdy čítala zhruba 500 členů, takže 4 Mbps byla rychlost dostačující. V roce 2004 už ale vedení Sdružení začalo jednat o navýšení na 8 Mbps. Tehdy přišla s podstatně výhodnější nabídkou firma SPPT (Sloane Park Property Trust) - a na podzim jsme tedy připojení sítě povyšovali na celých 10 Mbps. Spojení bylo opět rádiem, ale přímo do Prahy na Shiran Tower - to je ten vysoký věžák nad Šáreckým údolím ve Vokovicích.

Ať už to bylo rychlejší přípojkou, nebo prorůstáním Internetu do každodenního života, do léta 2006 nám přestal spoj SPPT stačit, i když se nakoupená rychlost zvýšila až na 18 Mbps - to už bylo na hranici propustnosti spoje. V létě 2006 tedy nastala nová éra: připojení optickým kabelem. Nejprve jsme nakoupili konektivitu od společnosti SPPT, s dodávkou po optickém vlákně, a původní rádiovou přípojku ponechali jako záložní okruh. A jako obvykle, po nějaké době potřebám Sdružení nakoupených 100 Mbps opět nestačilo ...

Konektivita, okruhy

Když se má k Internetu připojit obvyklá (třeba podniková) síť, dodavatel dodá přenosovou trasu (drát, rádio, FSO), po které data potečou, a součástí smlouvy je tzv. konektivita. To je závazek, že dodavatel bude přenášet data zákazníka do dalších sítí, se kterými je propojený. Samozřejmě do určité kapacity, nebo měsíčního objemu. Až takový závazek je ono "připojení na Internet". Funguje tak, že dodavatel sám je napojený na další sítě a vyměňuje si s nimi data.

teliasonera1.jpg
Část páteřní sítě (zdroj: TeliaSonera)
proklik na interaktivní mapu

Napojení ISP může fungovat podobně, jako se koncový zákazník připojuje k Internetu: domluví se na určité kapacitě propojení a zaplatí za přenášená data dalšímu ISP. Tak to dělají malí regionální poskytovatelé nebo komunitní sítě. Existují i nadnárodní operátoři, kteří provozují tzv. páteřní sítě, které překračují hranice států a pokrývají někdy i značnou část planety. Právě ti nabízejí tzv. globální tranzitní služby: že přenesou data přes svou páteř do libovolného svého předávacího bodu a data pak předají smluvním partnerům - opět místním ISP, ale tentokrát třeba v U.S.A.

Okruhy jsou jenom přenosové trasy, bez přídavných služeb jako např. propojení s Internetem. Okruhy se používají např. když chcete propojit lokální sítě 2 poboček firmy: není nutné se spojovat přes Internet. Okruh je také vhodným řešením, pokud chcete rozvést svou síť do určitého místa, např. do propojovacího centra, ale není vhodné instalovat na trasu vlastní zařízení. Může být výhodnější si pronajmout okruh, než instalovat vysokokapacitní rádia, nebo zakopat 50km optického kabelu do země. V případě okruhu jste ale odkázáni na sebe - dodavatel odevzdá předávací rozhraní (vlákno či Ethernet) a kromě poruch na trase je ostatní váš problém.

Propojovací centra

logonix2.gif
Logo NIX.cz
Posledním typem propojení jsou propojovací centra v místě, kde má svá zařízení mnoho síťových operátorů a je levné zařídít propojení. Nemusí se instalovat žádné rádiové jednotky ani zakopávat kabely do země, stačí natáhnout "drát" (optický nebo klasický kovový) uvnitř budovy z jedné serverovny do druhé. V Evropě typicky vznikly národní propojovací centra v každém státě, u nás je to NIX (Neutral Internet Exchange) fungující od roku 1994. NIX je sdružení a podobně jako Klfree.net není jeho cíl komerční (prodávat možnost propojení za maximální únosnou cenu), ale cílem je propojení samotné. Příspěvky pokrývají náklady na provoz a administrativu. Na Slovensku zase funguje SIX (Slovak Internet eXchange). Propojovací centra se souhrnně označují jako IXy, neboť vetšina z nich má dlouhé anglické názvy, které v sobě mají "Internet Exchange" (zkracuje se na "IX").

Peering

Když síťový operátor disponuje sítí připojenou k propojovacímu centru, je jednoduché se spojit se se síťěmi dalších operátorů ve stejném místě. Propojovací centrum si můžete představit jako veliký switch, do kterého vedou "dráty" účastníků propojení. Operátoři takto propojují sítě ze dvou důvodů: jednak má zákazník lepší odezvu, když jeho data tečou k cíli ve vedlejším domě (ale u jiného operátora) "jen" přes Prahu a ne třeba přes Frankfurt (Německo) nebo Brusel (Belgie). A především, za takové propojení se platí méně, typicky ne podle přenášeného objemu či rychlosti, ale podle nominální kapacity přípojky operátora.

Při přímém propojení s dalšími operátory se ale zesložiťuje směrování (routing). V případě jednoduchého připojení podnikové sítě k Internetu (k ISP) je to jednoduché: data, která dorazí do firewallu firmy a jsou určena "ven", firemní směrovač předá kolegovi-směrovači u ISP a dál se nestará. A administrátor podnikové síťě už se vůbec nestará o to, jak data ze světa dorazí až k firewallu jeho firmy - to je záležitost ISP. Co ale dělat, když máme spojů ven více, např. propojení s 10 českými operátory a globální tranzit od 2 nadnárodních? Ze světa do sítě už určitě existuje více cestiček, a stejně tak musí hraniční směrovač "vědět", že cílová adresa je v síti propojeného operátora, aby mohl data posílat "zkratkou". Řešením je, že směrovače naší sítě a okolních operátorů spolu komunikují a vyměňují si údaje o sítích (pomocí protokolu BGP - Border Gateway Protocol).

Trocha zeměpisu a topologie

silver-rack.jpg
Část technologie na Silveru
Kabel vede ze serverovny na Node Silver (na ul. Americké), pak zhruba podél kolejí k Jenči, Hostivicím. "Naše" větev pak vede dále podél železnice pražským Semmeringem dolů na Smíchov a pod Prahou dále až do Sitel Telehouse na Bohdalci. Tam leží v rozvaděči také počítače Klfree.net, které směrují provoz sítě mezi sítěmi ISP a sítí Klfree. Proč zrovna tam? Je mnoho míst v Praze, kam vedou optická vlákna. Většinou se jedná o serverovny velkých ISP. Propojovacích bodů je ovšem méně, a míst, kam přímo vedou sítě globálních operátorů, od kterých se dá nakoupit globální tranzit, je ještě méně.

Kdyby Klfree.net koupilo okruh řekněme na Shiran Tower, kde sídlí firma SPPT, mohli bychom nakoupit konektivitu ... opět od SPPT. Když ovšem koupíme okruh do propojovacího bodu, můžeme si dodavatele vybírat hned z několika firem. Jak říká známá poučka, konkurence drží ceny nízko a proto se vedení Sdružení rozhodlo koupit okruh do Sitel Telehouse na Bohdalci, kde se kromě jednoho z uzlů NIX (české národní propojovací centrum) vyskytují právě i globální operátoři.

Odbočka: Kabelové patálie

traktor.jpg
Jede traktor, jede Zetor,
orat... optiku

Optická kabelová trasa vede většinou kus pod zemí. V místech, kde např. přechází na most, nebo v obtížném terénu může vést v ochranném korytu téměř po povrchu. Kolem trasy je samozřejmě vytyčeno ochranné pásmo, takže kdo do chce do země kopnout, se zlou se potáže už na stavebním úřadě. Ale kopat se dá i omylem. Například na podzim 2007 měla síť Klfree.net velmi dlouhý výpadek následkem zemědělských prací na poli u Hostivice. Zemědělský stroj místo, kudy prochází optický kabel, prostě přeoral. Místo přerušení se musí najít, jednotlivá vlákna svařit, to vše v nevlídném počasí a šedivém ranním bezčasí. Výsledek: téměř 30 hodin výpadku nejen pro Klfree.net, ale i pro sítě v Unhošti, Chyňavě, Svaté.

Služebně starší členové si možná vzpomenou na sérii výpadků v roce 2006. Tehdy to nebyl žádný zemědělec, ale prazvláštní - typicky český - fenomén ve stylu mistra Copperfielda: několik set metrů kabelového vedení prostě zmizelo. Je možné že místní sběrné suroviny měly nedostatek měděného odpadu. Na to, že vedení zabavené pro "větší dobro" neobsahuje druhotnou surovinu, ale jen ochranný obal a jakési malinké trubičky, se zřejmě přišlo, až když byl kabel ušmiknutý, a kdoví kde.

Na scénu vstupuje NFX

Zhruba v době, kdy Klfree.net zvažovalo zvýšení konektivity a nebo nákup okruhu Kladno - Praha, vznikala Neutral czFree eXchange (NFX) jako společný projekt 5 zakládajících členů-sítí. Okruh do Prahy jsme nakoupili s vědomím, že se budeme propojovat s dalšímí "free" komunitními sítěmi, a společně jménem NFX pak s českými operátory.

nfx-logo.gif
Logo Neutral czFree eXchange
NFX ale vzniklo primárně jako zájmový komunitní projekt - základní funkcí je tedy působit jako propojovací centrum pro sítě zapojené do projektu CZFree.net. V současné době je zřejmě největším propojovacím centrem projektu měřeno objemem provozu a druhým největším měřeno počtem napojených sítí. Aby se co nejvíce usnadnila integrace vzdálených sítí, které se hlásí k projektu CZFree.net, umožňuje NFX zájemcům bezplatně propojení do privátní sítě CZFree.net pomocí VPN.

Společný nákup zahraniční konektivity (globální tranzit) v rámci NFX následoval. Společně zakoupená konektivita je lacinější o to, že nezahrnuje spojení s většinou operátorů českého Internetu - tam jsme spojení přes propojovací centrum NIX. Dále se na nákupu podílí více sdružení, která dohromady čítají na 10 tisíc domácností. Větší nakoupený objem (v době psaní článku 420 Mbps) znamená lepší obchodní podmínky. Dále je výhodné využití agregačního efektu, kdy si sdružení půjčují pásmo pro pokrytí špičkového odběru a na krytí špiček nemusíme počítat s tak velkou rezervou (opět koupenou). NFX také společně provozuje hardware, přes který jsme všichni připojeni k Internetu.

NFX se dále rozšiřuje

Během minulého roku vstoupilo do NFX několik dalších členů. Přistoupila sdružení z Kutné hory (khnet.info), Mnichova Hradiště (Mh2Net) a jako přidružený člen pak ostravská společnost Evkanet. Sítě se propojily okruhy do Telehouse Sitel a podílejí se na aktivitách NFX. Do NFX vstoupilo také sdružení Unhfree.net, které se minulý rok potýkalo s nedostatečnou kapacitou trasy svého tehdejšího ISP. Nakonec Unhfree.net instalovalo spoj Ceragon na trase Unhošť - Kladno a mezi Kladnem a Prahou využívá společně s Klfree.net optické kabely.

Pražský "Drobečkov"

Projekt CZFree.net se zrodil v Praze, propojením sousedských sítí. Motivací nebylo ani tak společné připojení k Internetu, jako propojení sousedů mezi sebou. Propojení bylo velmi neformální, a i když se jednotlivá AP kvůli snadnějšímu směrování seskupila do "cloudů" (angl. "oblak") spíše platilo (a dodnes platí), že pravidla pro využití sítě, příspěvky, a celkový charakter sítě se velmi liší i mezi sousedními AP: AP vlastní a provozují soukromé osoby a majitel určuje pravidla hry. V několika místech se v Praze vytvořila větší uskupení AP se společným provozovatelem - podnikatelem, firmou či občanským sdružením.

czfpraha.jpg
Působnost CZFree Praha, z.s.p.o.

Když porovnáte velikost typického cloudu v Praze a v jiném městě CR, zjistíte, že zatímco typický cloud v Praze obsahuje do 20 AP (a to je ještě provozují různé subjekty s různými pravidly), nejvýše několika stovkami uživatelů a zahrnují nanejvýš jednu městskou část, na "venkově" (čti: v ostatních městech) sítě pokrývají sítě typicky širší území, i několik měst. Např. Pilsfree zahrnuje celou Plzeň a velký kus kolem, s cca 7 tisíci uživateli.

Nicméně několik Pražských "cloudů" se spojilo do sdružení CZFree Praha, z.s.p.o:

  1. Heaven – CZFree.Net, spol. s r. o.
  2. CZFree.Net – Spojovací.Net, o.s.
  3. Projekt HELL, o.s.   (od 20.10.2007)
  4. FoFrNET o.s.   (od 20.10.2007)
  5. o.s. Svobodná Síť   (od 1.1.2008)

které působí na jihovýchodě hlavního města. Toto "sdružení sítí" také vstoupilo jako člen do NFX, a podílí se na chodu a operativě.

Pokračování příště

Příště nakousnu podrobněji a s obrázky technické řešení propojení sítí v NFX a napojení sítí k poskytovateli. Tato první část byla oddechová, v další se budou mnohem častěji vyskytovat zkratky, termíny a čísla.

Zajímavé odkazy

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
jpgjpg czfpraha.jpg manage 45.0 K 2008-03-08 - 19:35 SvataDedic  
gifgif logonix2.gif manage 6.4 K 2008-02-22 - 21:32 SvataDedic  
gifgif nfx-logo.gif manage 3.5 K 2008-02-22 - 21:52 SvataDedic  
jpgjpg silver-rack.jpg manage 18.1 K 2008-02-22 - 21:37 SvataDedic  
jpgjpg silver.jpg manage 9.3 K 2008-02-22 - 21:09 SvataDedic  
jpgjpg teliasonera1.jpg manage 7.8 K 2008-02-22 - 21:25 SvataDedic  
jpgjpg traktor.jpg manage 11.4 K 2008-02-22 - 21:43 SvataDedic  
Topic revision: r6 - 2008-03-08 - 21:09:42 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback