InfoclanekLinusin

JiriBackup

Jak se připojit

Možnosti jsou dvě. Buď bydlíte v rodinném domě a musíte si pořídit anténu, přijímač i kabeláž jen pro sebe. Druhá varianta je, že bydlíte ve větším domě se sousedy. Mezi sebou budete mít klasickou kabelovou počítačovou síť, jen anténu a přijímač budete mít společnou.

Kolik mě to bude stát?

*Vstupní příspěvek do Sdružení: 2 000 Kč* Jednorázový vstupní příspěvek slouží na rozvoj počítačové sítě Sdružení (lze rozložit na více splátek). *Měsíční pravidelný příspěvek: 350 Kč* Pravidelný příspěvek si můžete se slevou předplatit až na rok dopředu (roční předplatné = 300 Kč / měsíc). Cena zařízení se v případě společné instalace ve velkém domě bude pohybovat od 1 500 - 2 000 Kč na osobu. Při samostatné instalaci od 2 500 do 4 000 Kč (včetně montáže).

Výhody členství ve Sdružení

Počítačová síť Klfree.net je připojená do Internetu rychlostí 18 Mbit/s a neustále se zvyšuje. O výši členských příspěvků rozhodují jedině členové na schůzi členů.

Máte zájem o připojení?

O připojení v Libušině se stará váš soused a člen Sdružení Luboš Randák (608 626 964). Rád vám jistě na všechny dotazy odpoví a vysvětlí další podrobnosti o Sdružení Klfree.net. S výběrem správného zařízení a s případnou instalací vám mohou pomoci technici Sdružení.

Další informace o Klfree

Sdružení je nezisková organizace, která funguje na komunitním principu. Aktivní členové se starají o chod sítě a kdokoliv má zájem, může přiložit ruku k dílu. Společným cílem je levný a rychlý Internet. Podrobnější informace najdete na Internetu: www.klfree.net

-- JiriB - 11 Apr 2005

-- JiriB - 11 Apr 2005

Topic revision: r3 - 2005-04-27 - 12:11:07 - JiriB
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback