Chcete pomoci zlepšit chod sítě ? Hlaste problémy!

Jak jistě víte, síť Klfree.net neustále monitorujeme. Ale - žádný systém není dokonalý a to ani vzdáleně, a na síti jsou problémy, které takový test prostě nezachytí. Aby síť fungovala lépe, je třeba Vaše aktivní účast a takové věci ve vlastním zájmu nahlásit, PROTO:

Máte-li problém s přístupem k Internetu, neváhejte a ozvěte se.

Když budeme o Vašem problému vědět, můžeme jej společně s Vámi vyřešit. Když nám nic neřeknete, budeme ve spát ve sladké nevědomosti a klepat si na rameno, jak nám ta síť funguje.

<font size="+1" Není normální, že:

 • Vám prohlížeč tvrdí, že server nelze najít, ale včera jste jej prohlíželi
 • se WWW stránky načítají celé minuty, když je na nich hodně grafiky
 • se Vám stahuje pošta tak dlouho, že si mezitím uvaříte kávu
 • Vám rychlost stahování souborů nikdy nepřekročí 20 kByte/s
 • se nemůžete občas dostat na "svůj" přístupový bod
 • se jenom od Vás na Váš přístupový bod ztratí více než několik procent packetů
Nezapomeňte, že jiné jsou poměry ve večerní "špičce", kdy se většina uživatelů vrátí domů z práce a zasedne k počítači, a přes den či v noci. Ani tak ale není normální, že si nemůžete přečíst na Internetu noviny, či vyřizovat poštu.

Jak nejlépe dát vědět ?

Nejlepší způsob je poslat e-mail na poruchy@klfree.net, nezapomeňte poslat svoje členské ID a případně adresu, v případě podezření na vadné spojení na Vaše AP také umístění a typ antény (v okně - směr, na střeše, ...). Samozřejmě, pokud se na Internet nedostanete vůbec, nepřipadá e-mail v úvahu, pak je vhodné poslat SMS na poruchový telefon.

Když budete používat poruchové číslo nevolejte je-li to možné, raději pošlete SMS. Hovor není vždy možné zvednout a informace se ztratí. SMS ale počká, až ji obsluha přijme - a předá technikům k vyřízení.

Co se bude dít dál?

Je možné, že obdržíte okamžitou odpověď, bude-li někdo z techniků právě vyřizovat poštu. Je ale možné, že se Vám nikdo neozve třeba několik hodin. To neznamená že Váš dopis skončil v koši. Dříve nebo později totiž skončí v naší databázi žádostí (http://gomen.klfree.net/bugzilla). V ní se dá snadno kontrolovat, zda byla vaše žádost vyřízena, případně jak postupuje.

Pokud se zaregistrujete, budete dostávat e-maily, kdykoliv někdo z techniků dopíše komentář, či změní stav žádosti (například na "vyřízeno"). Když se zaregistrujete, můžete Vaše požadavky zadávat přímo tam a zrychlit tak vyřízení (odpadne totiž přepisování z e-mailové schránky).

Musím poznamenat, že databáze není dosud počeštěná formulář není zrovna to, co byste nazvali "přehledný" - to se v budoucnu změní. O změnách na tomto poli Vás budeme samozřejmě informovat. Zatím je tedy přímý zápis žádostí do formuláře píše pro "tvrdší" povahy.

Výhody databáze

Možná si řákáte, proč přepisovat požadavky do jakéhosi formuláře nebo databáze, když se dají vyhledat v poštovní schránce. Je to pravda, ale v databázi
Můžeme zjistit jaké problémy jsou s konkrétním AP
To je výhodné, je-li plánovaná nějaká oprava. Akce se dá rozšířit tak, že vyřeší problémy zanesené v databázi. Ušetří se tak čas, zkrátí výpadky a stačíme udělat více.
Můžeme vyřizovat hromadně
Bude rychlejší, když se najednou vytřídí a vyřídí žádosti stejného druhu - např. žádosti o IP, o podsítě, ... než když se skáče z tématu na téma
Vy můžete sledovat postup
Všechny změny a čas změn se zapisuje a Vy můžete sledovat kdy co kdo udělal.
Je určena zodpovědná osoba
Po zjištění příčiny a vymyšlení způsobu nápavy se ustanoví zodpovědná osoba, která nápravu provede. Vidíte, kdo je zodpovědný za vyřízení Vaší žádosti.
Databáze "otravuje"
Každý den dostane technik zodpovědný za nevyřízenou žádost upozornění, že má nějaké nedodělky.
Víme (a Vy taky) jak stíháme či nestíháme
Podle počtu zadaných a vyřízených žádostí vidíte, zda je správa sítě zahlcená požadavky nebo je stíhá vyřizovat. Můžete nám s něčím pomoci, budete-li mít čas a chuť. Dobrovolníci jsou vždy vítáni.

Systémy, které nám pomáhají síť udržovat

HotSaNic?

Hotsanic je monitorovací systém, který sleduje buďto stroj, na kterém běží, nebo vzdálené stroje pomocí protokolu SNMP - ten podporuje kde co včetně některých typů hardwarových AP. Tady je ukázka grafu provozu na spoji Stockholm - Door za posledních 6 hodin:

Nagios

Nagios je aktivní systém, který sleduje dosažitelnost případně parametry různých služeb a oznamuje výpadky. V Klfree.net je Nagios napojený na e-mailovou konferenci pro techniky a diskusní skupinu klfree.poruchy na našem news serveru, takže informace o výpadku se velmi rychle šíří. Takto vypadá přehledová mapka sítě:

Samozřejmě informací je více - vstup do systému je zde. Pro přihlášení použijte jméno "guest", heslo je prázdné.

NTop

Sleduje zejména provoz jednotlivých počítačů, průměrné průtoky přenášených dat. Kromě toho také zaznamenává pro každý počítač v síti celkový objem přenených dat v intervalech 5 minut (po 3 dnech se údaje zprůměrují a s denním intervalem se uchovávají další měsíc atd). Zde je pro ukázku výřez formuláře s počítači seřazenými podle průtoku dat:

Pro správu sítě jsou k dispozici informace o průběhu aktivity během dne a distribuci objemu dat mezi jednotlivé sledované služby.

 • NTop: Datové toky a přenosy jednotlivých uživatelů v síti -- SvataDedic - 09 Sep 2004
  -- JanSechovec - 10 Sep 2004
 • Topic attachments
  I Attachment Action Size Date Who Comment
  pngpng nagios.png manage 80.8 K 2004-09-10 - 22:16 SvataDedic  
  pngpng ntop-sorted.png manage 19.7 K 2004-09-10 - 22:16 SvataDedic  
  Topic revision: r4 - 2004-09-10 - 22:17:45 - SvataDedic
   
  This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
  Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback