Dulezite: Prosim pouzivejte plny HTML markup. Vysledek bude pak soupnut do phpRS

Práce sdružení klFree.NET v měsíci 7/2004

Podle účtu Sdruzeni klFree.NET utratilo v poslední době více než 130.000,- korun. Co se za ty peníze nakoupilo? Překvapivě, nebyla žádná párty, ani závod motokár - nakupovala se Wi-Fi technika a další počítačové železo. Nástroje, nářadí - protože ty co Sdružení vlastnilo dříve byly nebo ještě stále jsou zadržovány bývalými Radními a techniky.

Naproti tomu některé "užitečné" věci, které údajně vlastní Sdružení klFree, jako například 3 laserové tiskárny předány byly. Podle slov pana bývalého předsedy mají předané tiskárny hodnotu přes 50.000 Kč a na jedné z nich Sdružení dokonce tisklo. Posuďte sami, kolik papíru může vyprodukovat sdružení a jestli potřebuje 3 tiskárny.

V období 30.6.2004 - 10.8.2004 technici Sdružení postavili, doplnili či upgradovali tyto přístupové body:

 • Arigato (Karlova) - nový bod, částečná náhrada Bronx (viz níže)
 • Humna (Arbesova) - nový stroj, čistě páteřní
 • Lama (Rabasova) - nový bod, náhrada JNN/Socky
 • Midway (Benešovská) - nový bod, náhrada Tokio/Hirosima, Vodárenské - Sever
 • Pražská (Pražská) - doplnění techniky, součást páteře, částečná náhrada Vodárenské a Bronxu
 • Rebeca (Hřebečská) - nový bod, část páteře (směr Buštěhrad, Hřebeč, Lidice, Kněževes)
 • Štěpánka (Arbesova) - doplnění techniky
 • VKD (Mládežnická) - náhrada soukromého zařízení (viz níže)

Tyto routery dostaly SW nebo HW upgrade:

 • Billa - SW upgrade
 • Špitál - výměna wlan, SW upgrade
 • Stockholm - revize & oprava instalace

AP Midway

Toto AP slouží zejména jako náhrada bodu, který byl umístěn v bytě bývalého hospodáře pana Šulce. Rada klFree.NET se rozhodla jej zřídit, protože pan Šulc odmítl potvrdit souhlas s umístěním a provozem přístupového bodu, a bylo nutné zajistit aby byla páteř sítě souvislá. Obavy s možného odpojení zařízení klFree.NET se posléze potvrdily, a dokonce byla část sítě (Tokio, Socka) i s uživateli dočasně vyvedena mimo síť klFree.NET a převedena na komerční subjekt.

Rozsah instalace: 1 router, 4 antény-síta, všesměr + HW AP, skříně, el. hodiny.

V současné době funguje Midway jako "záchranná stanice" pro členy klFree v oblasti Vodárenské. Část uživatelů nehodlá akceptovat vstup do Sdružení IK - Datinel s s linkou s kapacitou 2Mbps (polovina kapacity klFree.NET). Přestup vynucují tzv. Kmenoví členové IK - Datinel (pánové Vaněk, Kantor, Hladovec, Fiveber) jako nutnou podmínku pro další poskytování konektivity v oblasti Vodárenské. Uživatelé klFree.NET tedy volí přetočení antény nebo nákup samostatného zařízení.

Poznámka autora: O tzv. Sdružení IK se zmiňuji jako o "IK - Datinel", protože se společníky firmy Datinel (bývalým vedením klFree.NET) má dlouhodobé pracovní i osobní vztahy a již od listopadu 2003 spolupracovali na převedení sítě klFree do komerční firmy - a to za zády členů klFree. Není proto možné posuzovat obě skupiny odděleně, protože tvoří provázaný celek. Tento celek má charakter komerční firmy a v případě kdy je to výhodné jej zastupuje a jedná za něj nezisková organizační složka.

Více o AP Midway viz samostatný článek.

AP Rebeca

Sdružení má členy i v Kněževsi, Dobrovízí a Buštěhradě a i tito členové zaplatili 2000 korun vstupního poplatku na rozvoj společné sítě. Rada rozhodla o vytvoření přístupového bodu, přes který těmto členů klFree.NET zajistí přípojení k Internetu a investuje vsupní poplatek těchto členů v souladu se Stanovami sdružení. Doposud byli tito členové připojeni přes síť Sdružení IK (kterému na síti provozuje komerční aktivity tzv. Datinel).

Rozsah instalace: 2 routery, 3 antény-síta, sektorová anténa, všesměr, skříně, el.hodiny.

Když nedávno Sdružení IK - Datinel oddělilo svoji síť od klFree.NET, byli by i členové v Buštěhradě odříznuti od klFree, nicméně tou dobou již AP Rebeca vysílala.

AP VKD

Bývalý správce AP VKD (BlackSUN? ) navíc obeslal nájemníky - členy klFree.NET - dopisem, že hodlá otočit anténu na tzv. Datinel - a pokud se rozhodnou zůstat u klFree.NET, musí si zajistit konektivitu sami. Vzhledem k počtu připojených uživatelů, kteří oznámili záměr zůstat členy Sdružení a využívat jeho služeb Rada rozhodla o instalaci domovního AP.

Bylo zjištěno, že není instalován vysílač pro klienty z okolí, ačkoliv je zájem o připojení. Instalace vysílače byla přislíbena cca od ledna 2004. Rada rozhodla o rozšíření domovního routeru na plnohodnotné AP (LAN rozvod v domě je ve vlastnictví nájemníků). Nyní je tedy AP VKD ve vlastnictví Sdružení jako část páteřní sítě klFree.NET.

Rozsah instalace: 1 router, anténa-síto, všesměr

AP Lama

Během doby, kdy se bývalý hospodář snažil zprovoznit optický spoj (Ronju), došlo k přepojení Socky a jejích uživatelů do cizí sítě. AP JNN je umístěn v soukromém bytě, správa klFree.NET na něj nemá administrátorský přístup. Komunikace se správcem Socky (Jeníkem) je také poměrně obtížná - Rada klFree.NET rozhodla o vytvoření náhradního bodu umístěného co nejblíže, ale v nebytovém prostoru.

Rozsah instalace: 1 router, 3 antény-síta, 1 anténa-štěrbina, el.hodiny

Router Humna

Tato instalace byla původně plánována jako posílení AP Štěpánka. Štěpánka také neměla plnohodnotný páteřní spoj - byla pouhý klient AP Bronx. To se také mělo spravit a tím zlepšit jak kvalitu připojení klientů k AP Bronx tak provoz na Štěpánku.

V průběhu instalace vyšlo najevo, že Sdružení IK - Datinel požádalo město o pronájem stejného domu, kde vysílá AP Bronx. Rada byla znepokojena možným dalším vývojem. Zejména s uvážením činnosti Sdružení IK - Datinel, která má charakter konkurenčního boje, vytěsňování (vysílačů klFree) a monopolizace Wi-Fi v oblasti Kročehlav na čistě komerčním základě. Rada tedy rozhodla o instalaci dalších páteřních spojů, aby bylo možné Bronx obejít.

Rozsah instalace: 1 router, 3 antény-síta.

AP Arigato

částečná náhrada AP Bronx

Rozsah instalace: 1 router, 1 anténa-síto, 1 všesměrová anténa.

AP Pražská

Pražská se jeví jako logický bod pro uzavření "kruhu" v síti (spolu s ostatními novými routery) - což přináší podstatné zvýšení odolnosti sítě při výpadku některého bodu. Dosud bylo v tomto domě pouze domovní AP a LAN rozvod. Rada klFree.NET rozhodla o rozšíření na plnohodnotný router - a po získání příslušných souhlasů byla instalována technika.

Během výstavby byl Radě klFree.NET zrušen přístup na router Iris (umístěný u p. Krčmáře). AP, které využívá mnoho členů klFree.NET pak bylo odděleno od klfree.NET a prohlášeno součástí sítě Sdružení IK - Datinel. Proto byla navíc zřízena i sektorová anténa tak, aby i nadále poskytla signál členům klFree v dané lokalitě.

Rozsah instalace: 1 router, 2 antény-síta, 1 štěrbinová anténa.

Body ve výstavbě

 • AP Silver - propojení Švédské s Midway mimo Vodárenskou

Kromě výše uvedeného se též na síti událo:

 • Byly zprovozneny grafy vytížení routerů.
 • Průběžně se monitoruje stav sítě.
 • Průběžně vzniká dokumentace k instalovaným AP.

  -- SvataDedic - 24 Aug 2004
  -- RomanStec - 24 Aug 2004

 • Topic revision: r2 - 2004-08-24 - 07:33:57 - RomanStec
   
  This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
  Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback