KlfreeHospod

Toto je návod jak nastavit Asus WL-5000G tak, aby fungoval jako kLfREE-hospod

Příprava

  1. Zapoj ASUSe (napájecí kabel do "DC IN" a síťový kabel do "LAN1")
  2. Stáhni firmware
  3. V počítači nastav: IP: 192.168.1.10, maska 255.255.255.0.
  4. Reset zařizení a přepnutí do tftp módu: Na zapnutém ASUSu 10 vteřin drž tlačítko "RESTORE", po 10 vteřinách odpoj zařízení od napájení při stálém držení tlačítka "RESTORE". Nech zařízení několik vteřin vypnuté a poté ho opět zapni se současným držením tlačítka "RESTORE". Tlačítko drž několik vteřin po startu - kontrolka napájení (první v pořadí) by měla blikat cca 1x za vteřinu. (Taky bude na ping odpovídat s TTL=100)
  5. Na Windows spusť Příkazový řádek (Start/Spustit/cmd) a spusť:
tftp -i 192.168.1.1 PUT openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx V linuxu může mít příkaz tftp jiné parametry. Možná se nepovede firmware nahrát napoprvé, proto tento krok opakuj, dokud se neobjeví potvrzovací zpráva o úspěšném nahrání souboru.
  1. Vypni a zapni zařízení, cca po minutě by mělo být možné dostat se na zařízení telnetem. (IP adresa zůstává 192.168.1.1)
  2. telnet 192.168.1.1
  3. Změň heslo do ASUSe příkazem passwd a napiš to do HeslaPojitek, ukonči telnet spojení a přihlaš se přes ssh (root@192.168.1.1) svým heslem.
  4. Stahni si do /tmp/ image kLfREE-hospod distribuce
  5. Prikazem dd if=/tmp of=/dev/mtdblock/4 nahraj kLfREE-hospod distribuci, pote pouzij prikaz sync a zarizeni rebootni.

-- JiriKrizek - 22 Jul 2008

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
elsetrx openwrt-brcm-2.4-squashfs.trx manage 1796.0 K 2008-07-22 - 14:16 JiriKrizek OpenWRT? Firmware
Topic revision: r5 - 2009-09-04 - 16:14:15 - JiriKrizek
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback