Webmail schránky pro členy Klfree? ŽE BY?

Již dávno proběhla anketa, která mapovala zájem o různé službičky v naší síti. Jednoznačně vedla VPN, která se zatím stále odsouvá. Co takhle ale webmail?

Bez mučení přiznávám, že jedním z popudů bylo avizované zprovoznění webmailu v druhé komunitní síti, která působí v Kladně. Jistě znáte ten pocit "když mohou i tamhle, proč ne u nás?". Jenže webový e-mail je pouze třešnička na dortu, pod pláštíkem webové stránky musí fungovat složitější mašinerie. Bez dostatečného zázemí je webmail pouze způsobem, jak si "odškrtnout" službu na síti ze seznamu naslibovaného, a nenese skutečný efekt.

V současné době je takový e-mailový server v testovacím provozu spolu se dvěma WWW klienty (další se připravují). Pro testování je použita e-mailová doména "mail.klfree.net" - při uvedení do ostrého provozu budou e-mailové účty převedeny do domény @klfree.cz. Zájemci smíření s pozdější změnou e-mailové adresy (samozřejmě s přesměrováním staré adresy na novou) se mohou již teď hlásit o schránky.

Co tedy bude poskytovat server Klfree?

E-mailové schránky

Členové budou vybaveni schránkou přezdívka (at) klfree.cz. To je jeden z důvodů, proč členy nutíme, aby na žádosti o členství přezdívky vyplňovali - přezdívka spolu s heslem bude sloužit jako univerzální identifikace. Prozatím například pro přihlášení k e-mailové schránce, později i do dalších systémů (aplikací na WWW, ftp...).

Maximální kapacita schránky není zatím omezena, členové by se měli snažit nepřesáhnout objem 200 MByte. V případě přeplnění svazku s obsahy schránek zavedeme kvóty.

Přístup poštovními klienty

V dobách, kdy webové maily vznikaly, se považoval přístup poštovním programem (jako například Microsoft Outlook nebo Mozilla Thunderbird) za nadstandardní službu, která byla někdy i zpoplatněna. Protože si ale www stránky Seznamu.cz nemůžete s sebou vzít do vlaku, ale e-maily v Outlooku ano, postupně se z přístupu pošťáky stal bežný standard.

S naším poštovním serverem se domluvíte protokolem POP3s - jeho nezabezpečená verze (POP3) se obvykle používá pro přístup ke schránkám na Volném, Seznamu, atd. a je určený zejména ke stáhnutí pošty do poštovního programu. Ten pak dále zařizuje řazení do složek aj.

Nadto náš server podporuje protokol IMAPs, který umožňuje vytvářet složky přímo na serveru. Protokol IMAPs je vymyšlený spíše na čtení vzdálené poštovní schránky, než na stahování na pracovní stanice uživatelů. Každý ze současných poštovních programů dnes již ale umí uložit poštu pro "offline" režim, takže rozdíl nepoznáte... dokud si nesednete k jinému počítači. Vaše zprávy totiž mohou zůstat na serveru roztříděné do složek a vy je najdete v přesně stejném stavu, ať se přihlásíte k poště přes WWW prohlížeč, nebo z poštovního programu na náštěvě v jiném městě.

Poštovní server podporuje zabezpečené přihlášení a komunikaci (protokoly končící na "s"). Pro zabezpečený (šifrovaný) přenos se používá standardní protokol TLS. Certifikát certifikační autority Klfree.net, která podepisuje digitální certifikáty poštovního a www serverů sdružení, si můžete stáhnout zde. Stejně je zabezpečeno i odesílání pošty protokolem SMTPs. Nastavení zabezpečených přenosů je ve většině poštovních programů velmi jednoduché, případně Vám mohou pomoci naši technici.

Vzhledem k přenosu Vašich dat po Wi-Fi velmi doporučujeme používat toto zabezpečení. Pokud přesto nechcete svou korespondenci chránit a umožnit tak komukoliv z ulice si přečíst Vaši poštu, jsou k dispozici i standardní "otevřené" protkoly POP3, IMAP a SMTP.

Chodí vám pošta na kila? Filtrujte

Nemyslím teď oblíbené "spamy", ale normální vyžádaná nebo žádoucí pošta. Náš e-mailový server umí i přímo filtrovat poštu do složek (pokud budete používat pro přístup protokol IMAP), a to podle pravidel, která určíte. Jedno z webových rozhraní, které testujeme (IMP - viz níže), dokáže tvořit filtry, které pak uloží na serveru. Pokud si jím tedy nastavíte vaši schránku, bude pošta filtrována už při příjmu a váš poštovní klient (webový nebo Outlook) již přijde k hotovému.

Nevyžádaná pošta a viry

Proti spamům je nasazen software SpamAssassin (http://www.spamassassin.org), viry v přílohách zase hledá ClamAV (http://www.clamav.net). Server je nastavený tak, aby označoval podezřelou poštu speciálními hlavičkami. Vy se pak můžete rozhodnout, zda poštu budete filtrovat do zvláštní složky, či rovnou mazat - pokud důvěřujete automatickým metodám vyhledávání nevyžádané pošty.

Detektor nevyžádané pošty je napojený na online databázi Razor, kde se shromažďují vzorky nevyžádané pošty z celého světa. Podobně se definice virů pro antivirovou ochranu obnovují každých 6 hodin, takže než dorazí nové nákazy do České republiky, mohl by nové přírůstky antivirus znát.

Jestliže naše uživatele bude obtěžovat nevyžádaná pošta, kterou SpamAssassin nerozpozná, mají možnost oznámit e-mail jako nevyžádaný přeposláním na adresu "spam (zavinac) klfree.cz". Naopak, pokud SpamAssassin označí jako nevyžádanou poštu, která je ve skutečnosti normální, mohou ji členové poslat na "nospam (zavinac) klfree.cz". Na zmíněných adresách sedí automat, který zaslané vzorky zařazuje do databází.

Jak e-mailovat přezdívce?

Pokud jste se již setkali s problémem, jak e-mailovat někomu ve Sdružení, koho znáte tak nanejvýš přezdívkou, nezoufejte. Sdružení provozuje LDAP server s databází kontaktů na členy. Z důvodů ochrany osobních údajů je však pro všechny s výjimkou správců k dispozici pouze jméno, příjmení, e-mailová adresa a obec kde je člen připojen. Pro získání jakéhokoliv kontaktu se ovšem musíte autorizovat svou přezdívkou a heslem.

LDAP již běží v testovacím provozu, je určen zejména pro jednotné přihlašování k systémům v Klfree a jako kontaktní databáze. Jako zdroj adresáře jej můžete využít v populárních e-mailových klientech Microsoft Outlook, Mozilla, nebo Thunderbird.

Webové rozhraní

V poslední době je velmi populární používání WWW e-mailových klientů. Jejich výhoda je nesporně v tom, že jej můžete použít z každé Internetové kavárny a dostat se ke své poště. Klfree bude mít také jednoho. V tuto chvíli se rozhodujeme mezi těmito aplikacemi: Můžete se zapojit do vyhodnocování vhodného SW, nebo i pomoci nainstalováním a otestováním funkčnosti. V připadě zájmu může být WWW rozhraní v provozu více - pokud se najdou správci pro jednotlivé programové balíky.

Shrnutí

Připravuje se spuštění e-mailového serveru pro členy, který přinese tyto výhody:
  • e-mailové adresy v doméně klfree.cz
  • ochranu před spamem
  • antivirovou ochranu
  • vytváření složek na serveru
  • filtrování pošty již na serveru
Vlastní e-mailový server s POP3 a IMAP přístupem, adresář LDAP a webový e-mailový klient jsou již v testovacím provozu. Server je vybaven antivirem a detektorem spamu. "Ostré" zprovoznění služeb se očekává zhruba na začátku prázdnin.

Jak získat schránku @klfree.cz?

Jak bylo řečeno, server je zatím pouze v testovacím provozu, takže nijak. Zájemci o testování mohou napsat na technici (zavináč) klfree.net o aktivaci e-mailové schránky přezdívka (zavináč) mail.klfree.net, kde je přezdívkou míněn nick člena Sdružení. Při ukončení testovacího a zahájení ostrého provozu budou schránky testerů změněny na @klfree.cz a původní jména (@mail.klfree.net) budou přesměrována.

Hledáme ochotné členy, kteří popíší pro ty méně zdatné základní nastavení e-mailových poštovních klientů, případně webových rozhraní pro práci s poštou, filtry a sdíleným adresářem LDAP. Zájemci, hlaste se prosím na technici@klfree.net.

-- SvataDedic - 20 Jun 2005
-- JiriB - 25 Jun 2005 (mezery)
-- TomasV - 26 Jun 2005 (zabezpeceni)

Topic revision: r11 - 2005-06-26 - 14:59:56 - TomasV
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback