Změna veřejných IP adres

Sdružení Klfree.net ma v současné době 768 veřejných IP adres (rozdíl mezi veřejnou a soukromou IP adresou viz http://www.klfree.net/view.php?cisloclanku=2004122901). Tyto adresy přiděluje poskytovatel připojení. Nicméně změna posktovatele (provedená kvůli úsporám) s sebou nese další náklady ve formě přečíslování. Klfree.net se tedy snažilo získat IP adresy nezávislé na poskytovateli.

V červnu 2006 se Klfree.net stalo clenem RIPE NCC, organizace, která spravuje a přiděluje IP adresy v regionu Evropa a Asie. Jako člen RIPE jsme dostali přidělený rozsah IP adres které smíme, po projednání s RIPE, přidělit budto sobě, nebo jiné organizaci. Rozdíl je v tom, že rozsah IP adres je přidělený Sdružení a ne konkrétnímu poskytovateli. V současné době spravujeme rozsah 8192 IP adres, z čehož je 1536 rezervovaných pro účely Klfree.net.

Takže - jedno přečíslování nás nemine, dalším bychom se ale už měli vyhnout.

Jak bude přečíslování probíhat

Změna se tentokrát netýká přímo nastavení počítačů členů, mohou být ale zasaženy některé aplikace v důsledku přečíslování IP adres, pod kterými jsou stanice členů viditelné ze sítě Internet.

Změna překládání adres a nastavení serverů na páteři sítě Sdružení se nastavení stanic členů netýká. Proběhne v předstihu tak, aby se nový způsob připojení "zaběhl" a systémové problémy se řešily v předstihu před přečíslováním stovek IP adres členských stanic

Podobně "automaticky" se změní i veřejná DNS jména stanic členů (přezdívka.klfree.cz) a překlad adres stanic jednotlivých členů. Každý člen dostane do své e-mailové schránky upozornění na výměnu IP adresy v dostatečném předstihu, samozřejmě i se svou novou IP adresou. V určený den (nebo tedy spíše v určenou hlubokou noc) se IP adresy najednou vymění.

Kvůli lepšímu zvládání zátěže v budoucnosti se nově sít rozdělí na několik organizačních oblastí. Každá oblast bude mít své přidělené rozsahy IP adres. Počítá se s tím, že překlad IP adres bude v budoucnu provádět hned několik zařízení paralelně, abychom dosáhli větší propustnosti centrální infrastruktury sítě.

Na co byste se měli připravit ?

  1. když zapomenete udělat nutné změny, stále Vám půjde pošta, www stránky, ICQ, ... ale možná vás některé zabezpečené servery na Internetu odmítnou autorizovat - budete mít jinou IP adresu.
  2. pro komunikaci uvnitř sítě Klfree.net nemusíte nic upravovat.
  3. pokud některé servery používaji k zabezpečení kontrolu IP adresy (například VPN do práce, ...), nezapomeňte správci takového serveru včas oznámit vaši novou IP adresu, aby ji autorizoval.
  4. v nastaveních služeb na Internetu, které požadují zvenčí přístup k vašim stanicím musíte změnit IP adresu zhruba v čase, kdy k přečíslování dojde - jedna stanice nemůže mít souběžně dvě veřejné IP adresy. Pokud ale použijete jméno vaší stanice ( <vaše přezdívka>.klfree.cz ), změna proběhne automaticky, úpravou překladů jmen na DNS serveru Sdružení
  5. při odkazování na váš počítač z Internetu používejte zásadně DNS jméno: <vaše přezdívka>.klfree.cz, lépe se vyhnete potížím
Topic revision: r5 - 2006-10-02 - 08:32:29 - TomasV
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback