Propojení městských sítí

Máme síť Klfree.net, můžeme si na naší síti vystavit pro ostatní fotky, hrát hry, ... ale co když je právě váš známý, se kterým si chcete "zapařit", z jiného města ? Jenže Klfree už dávno není jen Kladno.

V dalších městech ČR jsou další místní a městské sítě, podobné té naší. Některé z nich provozují místní firmy, jiné třeba také další sdružení (podobně jako Klfree). Možná, pokud jsou Vaši známí v dalších městech také "on-line", jsou také součástí nějaké metropolitní sítě.

Veřejné a vnitřní adresy

Téměř všechny sítě jsou spojené se světem prostřednictvím Internetu. Internet je velká síť, která ty malé všechny vzájemně spojuje a zastřešuje. Ne všechny počítače jsou ale na Internetu "vidět" - jen některé mají tzv. veřejné IP adresy. Většina počítačů, a tedy i vystavených fotek a dalších možností, je ale skryta uvnitř sítě a nedá se na ně z Internetu dostat.

V Klfree se za přidělení veřejné IP nic neplatí, zatím jich máme dost. V jiných sítích tomu může být jinak - záleží na způsobu připojení sítě, velikosti atd. Proto nemůžete předpokládat, že Vaši známí veřejnou adresu mají a můžete se s nimi (přes Internet) přímo spojit.

Spojování sítí

Ve velkých městech, kde je "místních" sítí v provozu více, jednotliví provozovatelé své sítě propojují přímo. Je v zájmu jejich uživatelů (nebo členů), aby se mohli spojit se sousedem ve vedlejším domě, který shodou okolností spadl do jiné sítě.

Provozovatelé městských sítí své dráty a bezdráty spojují právě proto, aby překonali "neviditelnost" většiny stanic, a umožnili tak svým členům a uživatelům volné spojení dle libosti. Zvláště u komunitních sítí, jako je Klfree, nejde o to, kdo má jakou barvu, nebo komu platí. Ale o chat, online hry, vzájemnou komunikaci, výměnu dat.

Takové propojení se v jednom městě, mezi sousedními přistupovými body dělá jednoduše: provozovatelé se dohodnou a napojí na sebe své antény, či kabelová vedení.

Jak propojit města ?

Co ale dělat, když chcete ukázat fotky známému v Hradci Králové - budete je posílat na nějaký veřejný server? Možná, ale možná už nemusíte. Díky speciálnímu softwaru jde sítě propojit po síti Internet virtuální "datovou rourou" - tak zvanou virtuální soukromou sítí (VPN, Virtual Private Network). Vzdálenost mezi Kladnem a Hradcem Králové se překlene po stejném pronajatém okruhu od poskytovatele, jako se chodí ven, na Internet.

Z pohledu člena Klfree to pak vypadá, jako by byl Hradec Králové jen jeden krok za naší branou do Internetu. Díky rychlostem současných optických kabelových tras je čas na doručení dat z Kladna do Hradce možná menší než přes několik radiostanic uvnitř Kladna.

Stejně tak, budete-li u známých v jiném městě - třeba v Plzni - můžete se podívat na Váš počítač v Kladně. Samozřejmě, když bude zapnutý a připojený k síti Klfree.net. Technicky vzato se vůbec nebude dívat na "Internet", protože budete stále na propojené metropolitní síti.

Jednotné číslování, projekt CzFree.net

Když jsou sítě propojené, musí ještě používat kompatibilní "číslovací plán" (rozsahy IP adres se nesmí překrývat, aby IP adresa jednoznačně určovala cílový počítač). V České republice je jednou z možností použít adresní prostor přidělený v rámci projektu CzFree.net. Tento projekt, mimo jiné spravuje rozsah IP adres, takže jednotlivé sítě mohou koordinovat své číslování.

V síti Klfree.net ještě stále probíhá přečíslování. Jeho účelem je přiřadit našim členům takové adresy pro počítače, aby se mohli bez problémů propojit se všemi ostatními sítěmi, které se na CzFree.net podílejí. Adresy počítačů začleněných do projektu CzFree.net používají speciální koncovku, .czf, pro jednoduché odlišení od Internetových jmen. Tedy náš server goldheart.klfree.net má také jméno goldheart.klfree.czf, které jej identifikuje v propojené síti jednotlivých měst.

NCX a peeringová centra

Během posledních několika měsíců vzniklo několik center, kde se městské sítě stýkají a spojují. Ne třeba fyzicky (že by si provozovatelé naskládali do místnosti počítače a propojili kabely), ale alespoň virtuálně. Na účinnosti propojení to ale nic nemění. Pro centra, kde se sítě propojují se zavedl pojem NCX - Neutral Czfree eXchange. I síť Klfree.net je nyní propojena s dalšími městy. Přímé spoje máme do:
VPN Klfree.net

Od posledního červnového týdne je v provozu propojení s NCX centrem Labyrint na Praze-Břevnově, kudy jsme spojení s


NCX Arachne Labs

Co na sítích vlastně máme

V tuto chvíli ... nevíme přesně. V rámci projektu CzFree nyní vzniká společný formát popisu "zdrojů" na síti - zajímavé WWW stránky, herní servery, servery pro výměnné sítě atd. Doufáme, že v blízké budoucnosti pro vás budeme mít přehled toho, kam se v které síti můžete podívat.

-- SvataDedic - 01 Jul 2005

Topic attachments
I Attachment Action Size Date Who Comment
pngpng backbone.png manage 5.8 K 2005-07-06 - 23:26 SvataDedic VPN Klfree.net
pngpng tunely.png manage 6.1 K 2005-07-06 - 23:27 SvataDedic NCX Arachne Labs
Topic revision: r3 - 2005-07-06 - 23:34:45 - SvataDedic
 

This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback