Vec: Klamava reklama na WWW strankach spolecnosti IT Business, spol. s r.o.

Vazeni panove,

je mou nemilou povinnosti vas upozornit na nepravdiva komercni sdeleni, ktera jsou zverejnena na strankach:

Na uvedenych strankach (a na dalsich, kterymi jsem vas nechtel zatezovat), se vyskytuji nepravdive informace o prevzeti pocitacove site o.s. MH2net vasi firmou - tedy odkoupeni, prevodu a sprave teto site.

Jak jiste vite, nedavno (2.4.2006) doslo k zamitnuti zamysleneho prodeje ze strany prodavajiciho (o.s. MH2net, rozhodnutim schuze clenu o.s.). Znacka "mh2net" je v miste znama a ma dobry zvuk. Vase komercni sdeleni prezentuje jako uz uzavrenou a hotovu vec (dokonce i s konkretnimi daty)

  • kontrakt, ktery byl ale obchodnim partnerem odmitnut, nebo
  • zakaznika, ktery vsak odmitl zakoupit vase sluzby, nebo
  • partnera, ktery s vami vsak odmitl (az na dalsi) spolupracovat
(zalezi na zpusobu vykladu jednotlivych sdeleni).

Zminene nepravdive informace jednatel IT Business, pan Jakub Rulec prezentuje na strankach http://www.mh2net.cz. Tyto stranky prokazatelne vlastni Sdruzeni mh2net, nebot:

  • je platcem poplatku za registraci domeny
  • je platcem poplatku za hosting zminenych stranek
a pan Jakub Rulec zde svou prezentaci opakovane umistil proti vuli statutarniho organu - zastupce majitele. Navic, zrejme aby nedoslo k odstraneni a nahrazeni nepravdivych informaci, neopravnene zadrzuje pristupove kody pro udrzbu prezentace.

Na vasich strankach jste dale narkli jinou organizaci (Sdruzeni mh2net) z nezakonneho provozu site. Timto jednak klamete ctenare, nebot provoz pocitacove site pro cleny odpovida Stanovam sdruzeni a podle vyjadreni uradu nevyzaduje zvlastni povoleni (licenci k poskytovani telek. sluzeb, osvedceni o registraci CTU aj.). Jednak se dopoustite pomluvy na zminenem Sdruzeni mh2net, nebot navozujete dojem nezakonne cinnosti ve snaze prodat sve sluzby - jak ale dalsi odstavec ukazuje, poskytovane bez radneho opravneni.

Dalsi fakt hodny upozorneni a okamzite napravy je, ze (nejen) vyse uvedene WWW stranky propaguji sluzby vasi firmy zamerene na poskytovani pripojeni k siti Internet. Tato sluzba podle narizeni vlady z r. 2000 spada do kategorie vazanych zivnosti, jmenovite "Poskytovani telekomunikacnich sluzeb". Navrh na zapis do Obchodniho rejstriku (rizeni dosud neukonceno) ovsem tuto oblast mezi cinnostmi ktere ma (bude mit) IT Business spol. s r.o. opravneni provozovat neuvadi. Rovnez CTU ve sve databazi osob opravnenych k podnikani podle GL spolecnost IT Business neregistruje. Tedy ani po ukonceni zapisu nebude IT Business, spol. s r.o. opravnen poskytovat pripojeni k siti Internet.

Z vysledneho pohledu se zfalsovana reference zavedene znacky MH2net pravdepodobne stava formou klamave reklamy (klamani spotrebitele). Jinymi slovy se domnivam, ze reklamni praktiky vasi firmy lze chapat jako velmi zvlastni, mozna podvodne. Vzhledem k chybnemu vymezeni cinnosti firmy je take mozne ze se jedna o "Nedovolene podnikani".

Chapu, ze jste na vytvoreni prezentaci vynalozili jiste usili. Mene vsak chapu zverejneni neuzavreneho obchodu (prezentovaneho jako dojednany), ktere muze byt chapano jako forma natlaku na prodavajiciho (cleny o.s. MH2net). Na druhou stranu nejsou prezentace prilis rozsahle ani - podle vyjadreni spolecnika IT Business spol. s r.o. pana Vodvarky - zamerene na hlavni oblast zamyslene cinnosti vasi firmy.

Zadam vas tedy o naprodlene napraveni situace - at jiz

  • uplnym stazenim vyse uvedenych textu, nebo
  • jejich upravou, aby odpovidaly skutecnosti
a zaroven OMLUVOU clenum o.s. MH2net za nepravdive udaje zverejnovane spolecnosti IT Business, spol. s r.o. (resp. jejimi spolecniky) v dobe unor-duben 2006. Predpokladam, ze omluva bude zverejnena stejnym zpusobem a ve stejnem rozsahu, aby se dostala k podobnemu okruhu ctenaru jako puvodni nepravdive texty.

Vzhledem k zavaznosti nedostatku (klamani spotrebitele, pomluva, podezreni na nedovolene podnikani aj) urcuji na odstraneni, napravu, nebo zahajeni urychleneho jednani o naprave lhutu 3 pracovni dny. Pri nedosazeni smirneho reseni budu nucen obratit se se stiznosti a zadosti o provereni podezreni z nekalych obchodnich praktik (zejmena klamava reklama a klamani spotrebitele) na mistne prislusny Zivnostensky urad, resp. odbor mistni samospravy.

-- SvataDedic - 19 Apr 2006

Topic revision: r2 - 2006-05-12 - 16:27:14 - SvataDedic
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &© by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback