DNS a doménová jména KLfree.net - vnitřní a vnější

Co je DNS (Domain Name Service) nejspíše víte (ti, co vědí laskavě prominou): služba, která překládá symbolická jména na číselné IP adresy. Je to jedno ze základních nastavení stanice. Mimo tento jednoduchý překlad symbolických jmen poskytuje ale DNS server více služeb:

 • zpětně překládá IP adresy na symbolické jméno (tzv. reverzní DNS)
 • říká, kam se mají doručovat e-maily ve tvaru schranka@jmeno.stroje
 • ... a další, které naše sít nevyužívá
Mimochodem - máte správně nastavené vaše počítače ? Návod k nastavení najdete zde ...

Jak možná víte, síť Klfree.net je oddělená od Internetu firewallem a na vnitřní síti používá tzv. soukromý adresní prostor. Není úplně soukromý, protože jeho využití koordinujeme s ostatními sítěmi zapojenými v projektu CZFree.net - to nám umožňuje propojovat se s ostatními sítěmi a umožnit vzájemnou komunikaci jejich uživatelů. Na vnitřních sítích projektu CZFree.net se používá zvláštní doména prvního řádu - .czf (co je to doména 1. řádu a více o DNS se dozvíte např. zde).

Doména .czf, projekt CZfree.net

Jednotlivé komunitní sítě mají pro jména na svých sítích vlastní domény 2. úrovně (více o doménách si můžete přečíst zde). KLfree.net používá doménu klfree.czf. Zde je několik příkladů z ostatních sítí:

 • hkfree.czf, Hradec Králové
 • czela.czf, Čelákovice u Prahy
 • bubakov.czf, Nové Strašecí
 • pilsfree.czf, Plzeň
 • olomouc.czf, Olomouc
Samozřejmě, že stále fungují i na vnitřní síti jména <něco>.kflree.net - je to kus naší historie.

Jména počítačů členů: klfree.czf

Jak jste si jistě všimli, adresy přidělené členům mají na síti tvar přezdívka.klfree.czf. Pokud má člen přiděleno více adres, jsou jejich jména vždy ve tvaru něco.přezdívka.klfree.czf, aby se poznalo komu adresa patří. Část jména před přezdívkou si můžete sami nastavit v Informačním Systému Klfree.net, aby se vám lépe odkazovalo na vaše počítače a zařízení.

Stejně tak, pokud nařídíte počítači, aby zjistil jméno číselné IP adresy nějakého člena (např. ve Windows: nslookup 10.102.9.18), vrátí se ve jméně členská přezdívka. Můžete tak zjistit, kdo se vám "hrabe" v počítači v případě, že Vás začne upozorňovat firewall či antivirus na podezřelou aktivitu.

Veřejné domény sítě Klfree.net

Naše sít může (jako sponzorský dar současného předsedy) využívat tyto domény:

 • klfree.net
 • klfree.cz
 • klfree.com

Veřejná jména stanic členů

Každý člen Sdružení může mít veřejnou IP adresu (viz co je to veřejná IP adresa a jak ji přidělit) a tím se stane jeho stroj viditelný z celého Internetu. Na základě rozhodnutí Rady klfree.net (6.2.2006) se zároveň s přidělením veřejné IP vytvoří záznam přezdívka.klfree.cz a číselná veřejná IP adresa se začne překládat na jméno přezdívka.klfree.cz. Zlepší se tak identifikace stanic, pro provozovatele sítí a poskytovatele obsahu - například v případě porušování autorských práv nepovoleným sdílením software.

Záznamy v doméně klfree.cz (místo tradiční klfree.net) volíme proto, že někteří čeští provozovatelé webhostingu (kteří, doplňte jména ať mají ostudu) odmítají služby pro stroje, jejichž jméno končí jinak než .cz. Je to jednoduchý způsob, jak omezit služby pouze na tuzemské zákazniky, ale jak se už přesvědčilo několik našich členů - nefunguje správně*. Nyní, se zavedením nových domén (.name*, .geo, ...) bude fungovat ještě hůře. Prozatím zůstávají v platnosti i jména ve tvaru přezdívka.klfree.net - od těch ale ustupujeme, aby bylo na první pohled zřejmé, že za stanici (klfree.cz) zodpovídá člen a ne Sdružení.

Servery Sdružení

Hlavní servery provozované Sdružením budou mít i nadále jména .klfree.net. Sdílené adresy, pod kterými vystupují na Internetu zařízení která nemají přiřazené veřejné IP, budou však v doméně .klfree.cz - právě kvůli chybnému zpracování některých služeb na českém Internetu. I pro členy je možné získat jméno v doméně klfree.net natrvalo - a nebudou se vyžadovat žádné poplatky. Protože se ale odsunem "obyčejných" adres do klfree.cz stane jméno v .klfree.net jistou vizitkou, bude jej Rada přiznávat jen těm členům, kteří skutečně plní své povinnosti podle stanov a přispívají ke stavbě či provozu sítě Sdružení.

O náplni domény .klfree.com není zatím rozhodnuto - pokud budete mít nápad co s ní, podělte se o něj s ostatními na Diskusním fóru.

Topic revision: r6 - 2006-02-23 - 16:42:39 - PetrNejedly
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback