Plany, sliby a vize vedeni "sdruzeni" IK

Co je tato stranka

Tato stranka si klade za cil
 • shrnout ukoly, ktere pred sebe postavil VV IK, formou prohlaseni na svych WWW strankach, projevu na schuzkach nebo v e-mailech urcenych k informovani clenu o vyvoji site a sdruzeni Internet Kladno.
 • vytvorit prehled splnenych a nesplnenych ukolu, pripadne nedodrzeni terminu, v jakem mel byt ukol hotov.
 • monitorovat rozdily ve strategii a smeru vyvoje sdruzeni IK, za dobu jeho existence.

Tato stranka neni

 • analyza pricin pozitivnich nebo negativnich jevu
 • hledani obetniho beranka
 • napadani jednotlivce nebo skupiny
Pokud zde nejakou takovou vec nenajdete, ozvete se, neni to zamer.

Legenda:

 • Ano, hotovo - ukol splnen ve slibenem terminu a rozsahu
 • Ne, nenĂ­ - dosud nesplneno, casy od vyhlaseni ukolu (i opakovaneho)
 • "-" - splneni neni mozne overit, prosim doplnte
 • ALERT! - zmena zadani, nesplneni casti zadani, nesplneni terminu, uplna zmena postoje

Pri cteni si uvedomte, ze kazdy dava sliby ktere neplni. Rozhodujici je to, co z nesplnenych slibu povazujete za dulezite pro chod site a sdruzeni IK.

1.Uvodni informace o IK

 • 1.1.IK je a vždy bude neziskovou organizací, případné budoucí příjmy budou re-investovány zpět do sítě ve prospěch jejího rozvoje.
 • 1.2. ... je možné kdykoliv zjistit finanční situaci sdružení popř. dohledat důvod jakékoliv platby. Členové sdružení budou průběžně informováni o celkovém finančním stavu a každý člen sdružení má právo na nahlédnutí do souhrnných bankovních výpisů.
 • 1.3. Doufáme, že postupem času bude uživatelům nabídnuta možnost prezentace vlastních www-stránek na našem web-serveru apod.
 • 1.4. v současné době úzce spolupracuje se sdružením kLfREE a tyto dvě skupiny by měly v příštích týdnech a měsících vytvořit základ metropolitní sítě v Kladně.

2. Clanek Milana Krcmare

Vznik nekomerční wifi-sítě v Kladně (nejen IK)
 • 2.1. Po dlouhých jednáních nakonec obě strany shledaly společný zájem ve vybudování jednotné nekomerční sítě na Kladensku. ... Tato setkání nejaktivnějších zástupců obou stran přinesla plán řešení mnoha aspektů, které povedou ke vzniku jednotné kladenské sítě.
 • 2.2. od nynějška tuto síť spoluprací dvou subjektů, protože už nyní bude většina činností prováděna společně. Vznikající jednotná síť bude muset v následujícím období vyřešit právní vztah a zákonné sjednocení obou původních sekcí, ale i toto řešení i plánování sítě a další činnosti už budou provádět společné pracovní skupiny složené ze členů obou původních stran.
 • 2.3. Sjednocení sítě budoucímu vývoji zásadně pomůže a já v něm na nekomerční neziskové bázi nevidím nic špatného.

3. Schuzka zajemcu IK, 23.3

 • 3.1. budou existovat stanovy sdružení, které budou upřesňovat smlouvu o sdružení
 • 3.2. platby budou na počátku po měsících, později bude rozhodnuto o možnosti placení na delším horizontu (čtvrtletí, rok)
 • 3.3. přítomní preferují kvalitu linky nad minimalizací ceny (měsíčního paušálu)
 • 3.4. Veřejně budou dostupné uzávěrky:
  • k prvnímu dni v měsíci
  • ke dvacátému dni v měsíci (odráží platby za aktuální měsíc)
  a to stav konta, sumární částku příjmů a výdajů za uplynulé období a přehled dlužníků (jejich ID).
 • 3.5. Pod heslem bude členovi dostupné podrobné účetní údaje a podrobnosti o jeho platbách.
 • 3.6. dle upřesnění (zda je nutné na smlouvě nového člena uvádět osobní údaje všech existujících členů) bude buď podporována expanze sdružení, nebo doporučeno založení vlastního sdružení. V druhém případě by pravděpodobně byla mezi sdruženími podepsána smlouva o spolupráci apod.
 • 3.7. MAC-adresy připojených počítačů budou povinně registrovány
 • 3.8. web-server (co na něm, kde, …) Bude obsahovat: ... heslem kryté podrobné údaje o členech a financích sdružení
 • 3.9. Veřejně dostupné budou následující informace o členech:
  • alias nebo jméno+příjmení
  • ID člena (identifikační číslo)
  • email adresa
  • ICQ (pokud jej člen má)
 • 3.10. Budou preferovány tři základní úrovně zabezpečení:
  • filtr MAC-adres na AP a routerech, který znemožní připojení cizích lidí do sítě
  • WEP s krátkým klíčem, který znemožní základní scan provozu a přitom nezhorší přenosovou rychlost
  • zabezpečení na straně člena, např. SSL.

4. Schuzka 9.3.2003

Hosté: Milan Krčmář (pozdejsi Datinel).

 1. 4.1. veškeré finance sdružení budou vedeny přes účet v bance (přehlednost, ...)

5. Schuzka 10.6.2004

 • 5.1. PC pro web a mail (a případně další služby) v přibližné ceně cca 15 000,-- Kč – bez připomínek, F. Vaněk zajistí do 2 týdnů
 • 5.2. rekonstrukce páteřních spojů
 • 5.3. zlepšení pokrytí některých částí Kročehlav se špatným signálem
 • 5.4. lepší konektivita
 • 5.5. další služby pro členy
 • 5.6. návrh zakládajících členů IK na provozování „společné“ páteřní sítě, která by byla sdílena s jinými subjekty (sdruženími, firmami) na Kladně. Cílem je vybudovat dostatečně kvalitní celokladenskou páteřní sít, na níž by bylo možné provozovat služby neziskového i komerčního charakteru (IP-telefonování, připojení k internetu, …).
 • 5.7. podmínkou spolupráce (s Datinelem) je zachování stávající nebo lepší konektivity a cen pro členy IK
 • v případě zájmu uživatele - možnost změny „režimu připojení“ ze stávajícího modelu IK (sdílená linka) na garantovanou linku bez změny dalších investic (výměna WiFi? -přijímače apod.)
 • 5.8. IK koupí HW pro vybudování páteřní sítě. Z důvodu ceny je preferován optický spoj, vyvinutý v IPWorks. Cena optických spojů by měla být výrazně nižší než standardní cena. Prodej optických spojů do vlastnictví IK by byl podmíněn nemožností prodeje této technologie třetí straně a přidělení těchto spojů do správy Datinelu. F. Vaněk upřesnil, že plánované úpravy se týkají stávající páteře IK. Další rozvoj páteřní sítě je záležitostí Datinelu.
 • 5.9. byla by sepsána smlouva o prodeji páteřní sítě v horizontu 12 měsíců ... Zakládající členové považují 12 měsíců za optimální – kompromis mezi požadavky IK a Datinelu
 • 5.10. předložil záměr Datinelu: sdílená širokopásmová přípojka (dle stávajícího modelu IK a kLfREE) pro domácnosti s doplňkovými službami
 • 5.11. oznámil dokončení vývoje optického pojítka pro páteřní spoje, které je možné v blízké budoucnosti nasadit do provozu
 • 5.12. budoucí vlastnictví páteřní sítě je nutnou podmínkou pro efektivní řízení sítě
 • 5.13. Datinel k dnešnímu dni není schopen podnikat v plném rozsahu, chybí mu určité administrativní úkony částečně zdržované státní správou. Doplnění potřebných úkonů se očekává začátkem července 2004.
 • 5.14. Kmenoví členové nenalezli srovnatelnou alternativu. Případné alternativě se v rámci výběru optimálního provozu páteřní sítě nebrání.
 • 5.15. (s Datinelem) jde o nastavení smluvního vztahu. Cílem IK je získání co nejlepších podmínek pro jeho stávající členy. Dobrými podmínkami nelze chápat jen cenu, ale např. i poskytované portfolio služeb.
 • 5.16. nutno uvážit, že významnou část centrální správy sítě dříve prováděli zakládající členové kLfREE, po změně představenstva kLfREE (a omezení pravomocí těchto lidí) není časové únosné převést nově i tuto činnost na stávající aktivní členy IK.
 • 5.17. M. Krčmář odhaduje celkovou cenu 5ks na cca 60 – 75 tis. Kč (finance na pokrytí této investice bude IK během cca měsíce mít).
 • 5.18. HW na server na mail a web by měl být nejpozději 14 dnů připraven.
 • 5.19. na tomto serveru bude zprovozněn intranet, kde budou přístupné ne zcela veřejné informace o sdružení.
 • 5.20. M. Krčmář upozornil, že by bylo vhodné začít konfigurací LDAP-serveru na centrální správu hesel a přístupových práv.
 • 5.21. shoda na potřebě pravidelných schůzek cca 2-krát ročně.
 • 5.22. vzhledem k plánované letní valné hromadě by další informační schůzka členů byla začátkem roku 2005.

Vyhodnoceni (2/2005)

Plany a sliby presentovane na Webu:

Ukol Stav Poznamka
1.1. - V soucasne dobe jsou prijmy investovany predevsim do servisnich smluv
1.2. - Financni podklady nebyly dosud nikomu predany. Dozorci organ neexistuje.
1.3. Ne, nenĂ­ Moznost umisteni vlastnich WWW stranek zatim neni
1.4. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 7/2004 IK podporilo komercni projekt, ktery duplikuje trasy existujicich siti a zbytecne zabira WiFi? pasmo
2.1. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 7/2004 Cil nekomercni metropolitni site byl opusten
2.2. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 6/2004  
2.3. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 7/2004 Pronajem site Milanu Krcmari ke komercnimu provozu

Plany 3/2003

Ukol Stav Zpozdeni Poznamka
3.1. Ne, nenĂ­ 2 roky Stanovy dodnes neexistuji
3.2. Ne, nenĂ­ 2 roky Jedine platby jsou mesicni, vyhodnejsi balicky neexistuji
3.4. Ne, nenĂ­ 2 roky Uzaverky plateb jsou nepravidelne, interval je nekolik mesicu
3.5. Ne, nenĂ­ 2 roky Osobni "ucet" clena neni k dispozici
3.6. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 7/2004 - Vedeni IK zrusilo zatim jediny pripad spoluprace s jinym sdruzenim
3.7. Ne, nenĂ­ 2 roky Registrace MAC se nepraktikuje
3.8. ALERT! 18 mesicu
(do vytvoreni Intranetu)
Udaje o clenech nejsou, udaje o financich jsou sporadicke
3.9. Ne, nenĂ­ 2 roky Neexistuje verejny seznam clenu. Neexistuje seznam clenu pristupny clenum
3.10. Ne, nenĂ­ 2 roky Zabezpeceni WEP nebylo nasazeno. MAC filtr neni nasazen
4.1. - Viz 1.2. -

Plany 6/2004

Ukol Stav Zpozdeni Poznamka
5.1. Ne, nenĂ­ 7 mesicu
(od schvaleni VH)
Zadano Datinelu s terminem 1.2.2005. Dosud neni v provozu. VV dosud nezkoumal priciny zpozdeni.
5.2. Ne, nenĂ­ 2 mesice
(od konce roku)
Vsechny paterni spoje vyjma 1 jsou stale puvodni. Novy opticky spoj, ktery zakoupilo IK, slouzi zatim prevazne firme Datinel
5.3. -   Nejsou zname kroky k lepsimu vykryti Krocehlav - doplnte
5.4. -   Neni znam pomer rozdeleni 3Mbit mezi 100 clenu IK a Datinel. Smluvne neni stanoven
5.5. Ne, nenĂ­ 7 mesicu
(od zacatku spoluprace)
Dalsi sluzby nejsou k dispozici; specifikace pridavnych sluzeb neexistuje.
5.6. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci, 6/2004   Vedeni IK odmitlo udrzet propojeni s nekomercnimi subjekty (Klfree, Unhfree). Krome uskupeni Datinel na siti dalsi subjekty nejsou.
5.7. -   Viz 5.4., kriterium nelze merit
5.8. Ano, hotovo Ano, hotovo Spoj byl zakoupen, dan do spravy. Dosud neslouzi clenum IK.
5.9. ProblĂŠm, blokuje prĂĄci 7/2004 - Pod natlakem (z duvodu vysetrovani p. Krcmare Policii CR) zruseno tesne pred Valnou Hromadou 7/2004
5.10. - - Viz 5.5., doplnkove sluzby nebyly dosud stanoveny
5.11. ALERT! 5 mesicu pouze testovaci provoz
5.12. ALERT! - Ukazalo se, ze vlastnictvi neni nutnou podminkou
5.13. ALERT! 40 dni Opravneni priznano az na konci 8/2004
5.14. Ano, hotovo - Kmenovi clenove realizovali myslenku komercionalizace nejmene od zacatku roku 2004, nebyl duvod hledat alternativu
5.15. Ne, nenĂ­ 40 dni Sluzby vyjmenovane ve smlouve s Datinelem nebyly zprovozneny ve stanovenem terminu. VV nepovazoval za dulezite zkoumat duvod zpozdeni
5.16. Ne, nenĂ­ 7 mesicu Dozor site nadale vykonavaji clenove IK (Frantik)
5.17. Ne, nenĂ­ 8 mesicu Jediny spoj byl nakoupen za 23.000 Kc (cena za 5 spoju slibena 75.000)
5.18. ALERT! 4 mesice HW pro Intranet k dispozici od 10/2004.
5.19. - - Zprovozneni 10/2004. V dobe vyhodnoceni je posledni novinka na Intranetu stara 3 mesice
5.20. Ne, nenĂ­ 8 mesicu LDAP neni zprovoznen
5.21. Ne, nenĂ­ - VV dalsi schuzky neinicioval
5.22. ALERT! - Schuzku 2/2005 svolal radovy clen. Z VV se dostavil pouze Frantik (1/4)

-- SvataDedic - 14 Feb

Topic revision: r5 - 2005-04-28 - 18:25:38 - SvataDedic
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright &Š by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback